Systemy zabezpieczeń bram

Właściciele domków jedno- lub wielorodzinnych, budynków firmowych oraz innych nieruchomości zaopatrzonych w garaże połączone z obiektem, powinni zadbać o odpowiedni system zabezpieczeń bram. Dzięki niemu można zwiększyć ochronę nie tylko samego garażu, ale również pomieszczeń do niego przylegających. Głównym elementem takiego systemu powinien być dobrze dobrany alarm, który zostanie właściwie zamontowany, aby gwarantował sprawne działanie w sytuacji zagrożenia.

O czym warto pamiętać przy systemie zabezpieczeń bram:

  • Prawidłowym montażu urządzeń odpowiedzialnych za jego działanie.
  • Wybraniu rozwiązania dostosowanego do konstrukcji bramy.
  • Poinformowaniu wszystkich potencjalnych użytkowników o zamontowaniu systemu i zaopatrzeniu ich w klucze bądź piloty umożliwiające dostęp bez uruchamiania alarmu.

Element systemu zabezpieczeń bram stanowią także rozwiązania, które chronią przed opadaniem płaszcza konstrukcji w najmniej oczekiwanym momencie. W naszym asortymencie proponujemy konstrukcje bezpieczne także przy zaniku prądu, które pomimo braku energii elektrycznej w instalacji będzie można ręcznie zamknąć bądź otworzyć.